ทำไมบางคนดื่มน้ำมันมะพร้าวแล้วมีอาการเหมือนร้อนภายใน เจ็บคอ?

เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันและให้พลังงาน จึงจัดเป็นอาหารที่เป็นกรดและมีฤทธิ์ร้อน ดังนั้นคนที่มีภาวะร้อนเกินจาการบริโภคเนื้อสัตว์มาก รับประทานหวานมาก นอนน้อย โดยเฉพาะในหน้าร้อน อาจทำให้มีภาวะร้อนเกินไป จึงต้องดับความร้อนด้วยการบริโภคน้ำที่ออกฤทธิ์เป็นด่างและมีฤทธิ์เย็นตามไปด้วย เช่น น้ำใบบัวบก น้ำย่านาง น้ำใบเตย น้ำมะนาว น้ำแอบเปิ้ลเขียว รวมถึงน้ำด่าง และรับประทานผักสดให้มาก ลดบริโภคเนื้อสัตว์ แป้ง น้ำตาลให้น้อยลง รับประทานถ้าดื่มได้เช่นนี้จะสามารถสร้างสมดุลให้สอดคล้องกับร่างกายเราได้

เพราะภาวะเย็นเกินก็ไม่ดีเพราะไม่มีพลังงานในการเผาผลาญหรือกำลังในการขับพิษ และทำให้อัตราการเผาผลาญต่ำ ถ้าร้อนเกินก็ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายใน ดังนั้นความสมดุลกรด-ด่าง และสมดุลร้อนเย็นด้วย จะทำให้การดื่มน้ำมันมะพร้าวมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

และถ้าเราจะรู้ว่าเรามีภาวะเย็นเกินหรือร้อนเกินแล้ว ก็อย่าได้เชื่อใครเท่ากับการเชื่อตัวเอง ด้วยการหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิใต้ลิ้นตอนตื่นนอนอยู่เสมอ ถ้าอุณหภูมิเฉลี่ย 5 วัน อยู่ระหว่าง 36.3 – 36.5 ให้ถือว่าอยู่ในช่วงปกติ ถ้าต่ำกว่า 36.3 แสดงว่าเย็นเกิน (ให้ดื่มน้ำมันมะพร้าวให้มากขึ้น) แต่ถ้าสูงกว่า 36.5 ขึ้นไปให้ถือว่าเข้าข่ายอาจมีภาวะค่อนข้างร้อนให้ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้มากขึ้น